Psikoterapi Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Türleri ve Teknikleri

Bu makalede psikoterapinin ne olduğunu, kimlere faydalı olabileceğini, farklı türlerini ve başlamadan önce bilmeniz gerekenleri inceleyeceğiz. Psikoterapi, ruh sağlığınızı iyileştirmek ve daha mutlu bir yaşam sürmek için etkili bir yöntemdir.

Psikoterapi, konuşma terapisi olarak da bilinir, kişilerin sorunlara veya sıkıntıya neden olan davranış, düşünce ve duyguları değiştirmesine yardımcı olan tekniklerdir. Bu geniş bir terimdir ve psikolojik bozukluklar ile zihinsel sıkıntıları sözlü ve psikolojik tekniklerle tedavi etmeyi kapsar.

Bu süreçte, eğitimli bir psikoterapist danışanın belirli veya genel sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olur. Psikoterapistin kullandığı yaklaşıma bağlı olarak, çok çeşitli teknikler ve stratejiler kullanılabilir. Neredeyse tüm psikoterapi türleri, terapötik bir ilişki geliştirmeyi, iletişim kurmayı ve bir diyalog oluşturmayı ve sorunlu düşünceleri veya davranışları aşmak için çalışmayı içerir.

Psikoterapi, kendi başına ayrı bir meslek olarak giderek daha fazla kabul görmektedir, ancak klinik psikologlar, psikiyatrlar, danışmanlar, evlilik ve aile terapistleri, sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı danışmanları ve psikiyatri hemşireleri dahil olmak üzere birçok farklı türden profesyonel tarafından sunulmaktadır.

Bu makale mevcut farklı psikoterapi türlerini ve psikoterapinin potansiyel faydalarını tartışmaktadır. Ayrıca tedavi edebileceği farklı koşulları ve çeşitli bozukluklara yönelik etkinliğini de kapsar.

Psikoterapinin Türleri

Psikoterapi, terapistin tarzına ve hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı formatlarda olabilir. Karşılaşabileceğiniz birkaç format şunlardır:

 • Bireysel terapi: Bir psikoterapistle birebir çalışma.
 • Çift terapisi: Bir çift olarak bir terapistle ilişkinizde nasıl işlev gördüğünüzü geliştirmek için çalışma.
 • Aile terapisi: Aileler arasındaki dinamiği geliştirmeye odaklanan ve bir aile birimindeki birden fazla bireyi içerebilen bir terapi.
 • Grup terapisi: Ortak bir hedefi paylaşan küçük bir grup bireyden oluşan bir terapi. (Bu yaklaşım, grup üyelerinin birbirlerinden destek almalarını ve vermelerini ve destekleyici ve kabul edici bir grup içinde yeni davranışlar geliştirmelerini sağlar.)

Psikoterapi Teknikleri

İnsanlar “psikoterapi” kelimesini duyduklarında, çoğumuz klasik bir kanepede uzanan ve konuşan bir danışan ile yan tarafta oturan ve not alan bir terapistin görüntüsünü hayal ederiz. Gerçek ise, psikoterapide kullanılan çeşitli teknik ve uygulamaların olduğudur.

Kullanılan yöntem, terapistin eğitimi ve geçmişi, danışanın tercihleri ve danışanın içinde bulunduğu sorunun tam niteliği gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Davranışsal Terapi (BT)

Yirminci yüzyılın başlarında davranışçılık daha baskın bir düşünce okulu haline geldiğinde, şartlandırma teknikleri psikoterapide önemli bir rol oynamaya başladı. Davranışçılık eskisi kadar baskın olmasa da, yöntemlerinin çoğu günümüzde hala oldukça popülerdir. Davranışsal terapi, danışanların sorunlu davranışları değiştirmesine yardımcı olmak için genellikle klasik şartlandırma, operant şartlandırma ve sosyal öğrenmeyi kullanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)

Bilişsel davranışçı terapi (BDT) olarak bilinen yaklaşım, hastaların davranışlarını etkileyen düşünce ve duyguları anlamalarına yardımcı olan bir psikoterapi tedavisidir. BDT, fobiler, bağımlılık, depresyon ve anksiyete dahil olmak üzere çeşitli durumları tedavi etmek için kullanılır.

BDT, olumsuz düşünceleri ve uyumsuz davranışları değiştirmek için bilişsel ve davranışsal teknikleri içerir. Bu yaklaşım, strese yol açan temel düşünceleri değiştirmeye ve bu düşüncelerden kaynaklanan sorunlu davranışları düzeltmeye yardımcı olur.

Bilişsel Terapi

1960’lardaki bilişsel devrim, psikoterapi uygulamasını da önemli ölçüde etkiledi. Psikologlar, insan düşünce süreçlerinin davranışları ve işleyişi nasıl etkilediğine giderek daha fazla odaklanmaya başladı. Örneğin, her durumun olumsuz yönlerini görme eğilimindeyseniz, muhtemelen daha karamsar bir bakış açısına ve daha kasvetli bir genel ruh haline sahip olursunuz.

Bilişsel terapinin amacı, bu tür düşüncelere yol açan bilişsel çarpıtmaları tespit etmek ve onları daha gerçekçi ve olumlu olanlarla değiştirmektir. Bunu yaparak, insanlar ruh hallerini ve genel iyilik hallerini iyileştirebilirler.

Hümanistik Terapi

1950’lerde, hümanist psikoloji olarak bilinen düşünce ekolü psikoterapiyi etkilemeye başladı. Hümanist psikolog Carl Rogers, danışana koşulsuz olumlu saygı göstermeye odaklanan “kişi merkezli terapi” olarak bilinen bir yaklaşım geliştirdi. Günümüzde bu yaklaşımın unsurları hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Psikoterapiye yönelik hümanist yaklaşım, insanların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olmaya odaklanır ve kendini keşfetmenin, özgür iradenin ve kendini gerçekleştirmenin önemini vurgular.

Psikanalitik Terapi

Psikoterapi antik Yunan dönemine kadar uzanan çeşitli biçimlerde uygulanmış olsa da, Sigmund Freud konuşma terapisini hastalarla çalışmak için kullanmaya başladığında resmi olarak başladı. Freud tarafından yaygın olarak kullanılan teknikler arasında aktarımın analizi, rüya yorumu ve serbest çağrışım yer alır.

Bu psikanalitik yaklaşım, kişinin davranışlarını etkileyebilecek bilinçdışı düşünceler, duygular ve anıları aramak için kişinin düşüncelerini ve geçmiş deneyimlerini derinlemesine araştırmayı içerir.

Psikoterapi Hangi Durumlarda Yardımcı Olur?

Psikoterapi birçok farklı şekilde uygulanabilir, ancak hepsi insanların zorlukların üstesinden gelmesine, baş etme stratejileri geliştirmesine ve daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Eğer psikolojik veya psikiyatrik bir rahatsızlığın belirtilerini yaşıyorsanız, ruh sağlığı durumlarını değerlendirmek, teşhis etmek ve tedavi etmek için yetkin eğitimli ve deneyimli bir psikoterapist tarafından değerlendirilmekten fayda görebilirsiniz.

Psikoterapi, aşağıdakiler dahil olmak üzere geniş bir yelpazede ruh sağlığı sorununu tedavi etmek için kullanılır:

 • Bağımlılık
 • Kaygı bozuklukları
 • Bipolar bozukluk
 • Depresyon
 • Yeme bozuklukları
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB)
 • Fobiler
 • Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB)
 • Madde kullanım bozukluğu

Bunun dışında, psikoterapinin aşağıdakilerle başa çıkmada insanlara yardımcı olduğu görülmüştür:

 • Kronik ağrı veya ciddi hastalıklar
 • Boşanma ve ayrılıklar
 • Yas veya kayıp
 • Uykusuzluk
 • Düşük öz saygı
 • İlişki sorunları
 • Stres

Psikoterapiden En İyi Şekilde Faydalanma

Terapinin etkinliği, çok çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Sorununun niteliği ve ciddiyeti bir rol oynayacaktır, ancak oturumlarınızdan en iyi şekilde yararlanmak için yapabileceğiniz şeyler de vardır:

 • Terapistinize dürüst olun: Sorunları veya duyguları gizlemeye çalışmayın. Hedefiniz, kişiliğinizin korktuğunuz yönlerini gizlemeye çalışmadan gerçek benliğiniz olarak ortaya çıkmaktır.
 • Duygularınızı hissedin: Yas, öfke, korku veya kıskançlık gibi olumsuz veya sıkıntılı duyguları gizlemeye çalışmayın. Bu duygular hakkında terapi bağlamında konuşmak, onları daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir.
 • Sürece açık olun: Terapistinizle açık ve samimi bir terapötik ilişki kurmaya çalışın. Bazı araştırmalar, tedaviyi size bakan ruh sağlığı uzmanıyla bağlantı kurduğunuzda terapinin en etkili olduğunu göstermektedir.
 • Oturumlarınıza katılın: Hayat koşuşturur, ancak tedavi planınıza ve planlanan randevularınıza olabildiğince bağlı kalmaya çalışın.
 • Çalışmaları yapın: Terapistiniz size oturumlar dışında üzerinde çalışmanız için ödev verirse, bir sonraki oturuma kadar bitirmek için çaba gösterin.

Psikoterapinin Faydaları

Psikoterapi, diğer terapi türlerine kıyasla genellikle daha uygun maliyetlidir ve psikotrop ilaç gerektirmeyenler için uygun bir seçenektir.

Yaşamınızda “iyi gitmeyen” bir şeyler olduğunu düşünüyor olsanız bile, sadece bir ruh sağlığı uzmanına danışarak iyileştirilebilecek bir durumunuz olduğunu hissederek bile psikoterapinin potansiyel faydalarından yararlanabilirsiniz.

Psikoterapinin önemli faydaları şunları içerir:

 • Gelişmiş iletişim becerileri: Psikoterapi, düşüncelerinizi ve duygularınızı başkalarına daha net bir şekilde ifade etmenize yardımcı olarak ilişkilerinizi güçlendirebilir.
 • Daha sağlıklı düşünce kalıpları ve olumsuz düşüncelerin daha fazla farkındalığı: Terapi, bilişsel davranışçı terapi (BDT) gibi teknikler kullanarak olumsuz düşünce kalıplarını tespit etmenize ve bunları daha sağlıklı düşünce biçimleriyle değiştirmenize yardımcı olabilir.
 • Hayatınız hakkında daha fazla içgörü: Terapi size geçmiş deneyimlerinizin şu anki davranışlarınızı ve duygularınızı nasıl etkilediğine dair daha fazla anlayış kazandırabilir.
 • Daha sağlıklı seçimler yapabilme: Psikoterapi, kendinizi daha iyi tanıdıkça ve düşünce kalıplarınızı değiştirdikçe, daha sağlıklı seçimler yapma yeteneğinizi geliştirebilir.
 • Sıkıntıyla başa çıkmak için daha iyi baş etme stratejileri: Terapi size stres, kaygı, öfke veya üzüntü gibi zor duygularla başa çıkmanıza yardımcı olacak sağlıklı baş etme mekanizmaları öğretebilir.
 • Daha güçlü aile bağları: Aile terapisi gibi psikoterapi biçimleri, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına ve iletişim kurmalarına yardımcı olarak aile bağlarını güçlendirebilir.

Psikoterapinin Etkinliği

Psikoterapinin en çok eleştirilen yönlerinden biri de etkinliğinin sorgulanmasıdır. Erken dönemde yapılan ve sıklıkla atıfta bulunulan bir çalışmada, Hans Eysenck adlı bir psikolog, katılımcıların üçte ikisinin, psikoterapi alıp almamalarına bakılmaksızın, iki yıl içinde kendi kendilerine düzeldiğini veya iyileştiğini bulmuştur.

Ancak, daha sonra yapılan sayısız çalışmada araştırmacılar, psikoterapinin danışanların iyilik halini artırabileceğini bulmuşlardır.

İstatistikçi ve psikolog Bruce Wampold, “The Great Psychotherapy Debate” (Büyük Psikoterapi Tartışması) adlı kitabında, terapistin kişiliği ve tedavi yönteminin etkinliğine olan inancı gibi faktörlerin psikoterapi sonucunda rol oynadığını belirtmiştir.

Şaşırtıcı bir şekilde, Wampold, terapi türünün ve teorik temelinin sonuç üzerinde etkili olmadığını öne sürmektedir. Bu konudaki anlaşmazlık, araştırmacıları psikoterapinin etkinliğini araştırmaya ve incelemeye devam etmeye motive etmiştir.

Daha yakın tarihli araştırmalar, psikoterapinin bazı kaygı bozuklukları, duygudurum bozuklukları, yeme bozuklukları, yas ve travma gibi durumlar için etkili bir tedavi yöntemi olduğunu göstermiştir.

Psikoterapiye Başlamadan Önce: Bilmeniz Gerekenler

Hayatın zorluklarıyla mücadele etmek zor olabilir ve bazen hepimiz sıkışıp kalabiliriz. Psikoterapi, bu zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olabilecek değerli bir araçtır. Ancak, psikoterapiye başlamayı düşünüyorsanız, hem terapistler hem de danışanlar için bazı önemli hususlar vardır.

Terapistlerin Görev ve Sorumlulukları

Bilinçli Onay: Terapistler, danışanları tedaviyle ilgili tüm potansiyel risk ve faydalar hakkında ayrıntılı bir şekilde bilgilendirmelidir. Bu, tedavinin tam olarak nelerden ibaret olduğunu, olası riskleri, maliyetleri ve mevcut alternatifleri açıklamayı kapsar.

Gizlilik: Danışanlar genellikle terapistleriyle oldukça kişisel ve hassas konuları paylaştıklarından, terapistlerin de danışanlarının gizlilik hakkını korumak için yasal bir yükümlülüğü vardır. Ancak, bir danışanın kendisine veya başkasına yakın bir tehdit oluşturması durumunda, terapistlerin gizliliği ihlal etme hakkı vardır.

Siz Kendiniz İçin Nasıl Karar Verebilirsiniz?

Psikoterapinin hayatınızdaki sorunlara yardımcı olabileceğini biliyor olabilirsiniz, ancak yine de yardım almak veya bir uzmana konuşmanın zamanının ne zaman geldiğini anlamak zor olabilir. Aşağıdakiler gibi durumlarda psikoterapi sizin için yararlı olabilir:

Yaşamınızda Önemli Bir Stres veya Sorun Yaşıyorsanız: Karşılaştığınız sorun, okul, iş ve ilişkiler gibi hayatınızın önemli alanlarını önemli ölçüde etkiliyorsa, psikoterapiyi denemek için zamanınız gelmiş olabilir.

Sağlıksız Başa Çıkma Yöntemlerine Başvuruyorsanız: Sigara içmek, aşırı alkol tüketimi, aşırı yemek yemek veya öfkenizi başkalarına yöneltmek gibi sağlıksız yollarla sorunlarınızla mücadele ediyorsanız, profesyonel destek almak size daha sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmenizde yardımcı olabilir.

Sevdikleriniz Sizin İçin Endişeleniyorsa: Aileniz ve arkadaşlarınız sizin duygusal sağlığınız için endişe duyuyorsa, psikoterapinin psikolojik durumunuzu iyileştirip iyileştiremeyeceğini görmek için bir uzmana danışmak faydalı olabilir.

Daha Önce Denediğiniz Hiçbir Şey İşe Yaramadıysa: Kendiniz yardım kitapları okudunuz, internetten okuduğunuz bazı teknikleri denediniz veya hatta sorunu tamamen görmezden gelmeyi seçtiniz, ancak işler aynı kalıyor hatta kötüye gidiyor gibi görünüyorsa, profesyonel yardım almak faydalı olabilir.

Hastalar arasında yaygın bir yanlış anlama, terapiye başladıktan sonra hemen daha iyi hissetmeye başlayacaklarıdır. Ancak gerçek şu ki, psikoterapi bireysel bir süreçtir ve ihtiyacınız olan psikoterapi türüne ve semptomlarınızın ciddiyetine bağlı olarak zaman alır.

Psikoterapiye Nasıl Başlanmalı?

Psikoterapi, çeşitli psikolojik sorunlar için etkili bir tedavi seçeneği olabilir. Yardım istemek için hayatınızın dayanılmaz hale gelmesini beklemek zorunda değilsiniz. Ne kadar erken uzanırsanız, daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmek için ihtiyacınız olan yardımı o kadar çabuk alabilirsiniz.

Siz veya sevdiğiniz birinin bu tür terapiden faydalanabileceğini düşünüyorsanız, aşağıdaki adımları izlemeyi düşünün:

Aile Hekiminize Danışın: Doktorunuz öncelikle semptomlarınıza neden olabilecek veya katkıda bulunan herhangi bir fiziksel hastalığı eleyerek başlayabilir. Belirli bir fiziksel neden bulunamaması durumunda, doktor sizi ruhsal hastalığı teşhis ve tedavi etmeye yetkili bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirebilir.

Kalifiye Bir Uzman Bulun: Psikoterapi hizmeti veren kişiler farklı unvanlar veya derecelere sahip olabilir. “Psikolog” veya “psikiyatrist” gibi unvanlar korunur ve belirli eğitim ve lisans gereksinimlerini taşır. Psikoterapi sunmaya yetkili bazı kişiler arasında psikiyatristler, psikologlar, lisanslı danışmanlar, lisanslı sosyal hizmet uzmanları ve uzman psikiyatri hemşireleri yer alır.

Doğru Terapisti Seçin: Bir terapist seçerken, kişisel bilgilerinizi terapistle paylaşmakta rahat edip etmediğinizi göz önünde bulundurun. Ayrıca, terapistin sahip olduğu derece türü ve deneyim yılı gibi niteliklerini de değerlendirmelisiniz. Arkadaşlarınızdan ve aile üyelerinizden gelen yönlendirmeler bazen size yardımcı olabilecek bir terapistle bağlantı kurmak için iyi bir yol olabilir.

İlaç İhtiyacınızı Dikkate Alın: Tedavide ve seçtiğiniz terapistte semptomlarınız rol oynamalıdır. Örneğin, sizin için en iyi tedavi reçeteli ilaçlar ve psikoterapi gerektiriyorsa, bir psikiyatrist görmek faydalı olabilir. Reçeteli ilaçlar eklenmeden bir tür konuşma terapisi sizin için en iyi faydayı sağlayacaksa, sizi klinik bir psikolog veya danışmana yönlendirilebilirsiniz.

Kağıt İşlerini Doldurmaya Hazır Olun: Terapiye başladığınızda, terapistiniz büyük olasılıkla sağlık geçmişinizi ve kişisel iletişim bilgilerinizi toplayacaktır. Ayrıca muhtemelen bazı onam formlarını imzalamanız gerekecektir.

Farklı Terapistleri Denemekten Korkmayın: Psikoterapi hem bir sanat hem de bir bilimdir. Seanslarınız yararlı gelmiyorsa veya mevcut terapistinizle “anlaşamıyorsanız”, başka biriyle terapiyi denemek sorun değildir. Kendinizi rahat hissettiğiniz bir profesyonel bulana kadar aramaya devam edin.

Psikoterapi, ruhsal sağlık sorunu yaşayan kişiler için faydalı olabilir, ancak yeni başa çıkma stratejileri öğrenmek veya kendi düşünce ve deneyimlerini daha iyi anlamak isteyen kişiler için de faydalı olabilir.

Eğer psikoterapiyi denemek istiyorsanız, seçenekleriniz hakkında ilk olarak aile hekiminizle konuşarak başlayabilirsiniz. Arkadaşlardan gelen yönlendirmeler, yönlendirme hizmetleri ve çevrimiçi terapist dizinleri de bir terapist bulmak için harika bir yol olabilir.

Son Söz

Hayatın iniş çıkışları hepimizi zorlayabilir. Bu zorluklarla başa çıkmak için farklı yöntemler denememiz gerekebilir. Psikoterapi de bu yöntemlerden biridir. Bu makalede, psikoterapinin ne olduğunu, kimlere faydalı olabileceğini ve başlamadan önce neleri göz önünde bulundurmanız gerektiğini inceledik.

Psikoterapi:

 • Bireysel bir süreçtir. Herkesin psikoterapiden beklentisi ve ihtiyacı farklıdır.
 • Zaman alır. Terapinin süresi, kişinin sorunlarına ve tedaviye olan yanıtına bağlı olarak değişir.
 • Farklı türleri vardır. Bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi, aile terapisi gibi birçok farklı psikoterapi türü vardır.
 • Uzmanlar tarafından uygulanır. Psikologlar, psikiyatristler, lisanslı danışmanlar ve lisanslı sosyal hizmet uzmanları gibi ruh sağlığı uzmanları psikoterapi uygulayabilir.

Psikoterapiye başlamayı düşünüyorsanız:

 • Sizi neyin rahatsız ettiğini ve ne tür bir yardım istediğinizi belirleyin.
 • Araştırma yapın ve size uygun bir terapist bulun.
 • Terapistinizle açık ve dürüst bir iletişim kurun.
 • Sabırlı olun ve kendinize karşı nazik olun.

Psikoterapi, bir zayıflık göstergesi değildir. Aksine, kendinizi geliştirmek ve hayatınızın kontrolünü ele almak için gösterdiğiniz bir cesaret göstergesidir. Psikoterapinin size uygun olup olmadığını belirlemenin en iyi yolu, bir terapistle konuşmaktır. Bir terapistle görüşmek için randevu almak için çekinmeyin.

Psikoterapi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Psikoterapi nedir?

Psikoterapi, ruh sağlığı sorunlarını tedavi etmek için kullanılan bir yöntemdir. Terapistler, danışanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını anlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur.

Psikoterapi kimlere faydalı olabilir?

Psikoterapi, çeşitli ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere faydalı olabilir. Bu sorunlar arasında şunlar yer alır: Depresyon, anksiyete, travma, bipolar bozukluk, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları ve bağımlılık.

Psikoterapinin türleri nelerdir?

Psikoterapinin birçok farklı türü vardır. En yaygın türlerden bazıları şunlardır: Bilişsel davranışçı terapi (BDT), psikodinamik terapi, aile terapisi.

Psikoterapi ne kadar sürer?

Psikoterapinin süresi, kişinin sorunlarına ve tedaviye olan yanıtına bağlı olarak değişir. Bazı kişiler birkaç seansla iyileşebilirken, bazılarının daha uzun süreli tedaviye ihtiyacı olabilir.

Psikoterapi ücretli mi?

Evet, psikoterapi ücretlidir. Ücretler, terapistin deneyimine, eğitim seviyesine ve seansların uzunluğuna göre değişir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu