5 Büyük Kişilik Özelliği: Kişilik Özelliklerinin Beş Faktörü

Kişilik, bizi benzersiz kılan ve davranışlarımızı yönlendiren karmaşık bir olgudur. Peki, kişiliğimizi oluşturan temel unsurlar nelerdir? Cevap, “Beş Büyük” kişilik özelliğinde yatmaktadır.

Bu makalede, Beş Büyük kişilik özelliğinin ne olduğunu, her bir özelliğin neleri içerdiğini ve bu özelliklerin hayatımızı nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. Bu bilgiler, kendimizi daha iyi anlamamıza, güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfetmemize ve başkalarıyla olan ilişkilerimizi geliştirmemize yardımcı olacaktır.

Kişilik Teorilerinin Tarihçesi ve Beş Büyük’ün Yükselişi

Kişilik teorileri, uzun yıllardır tam olarak kaç kişilik özelliğinin var olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Erken dönem teorileri farklı sayılar öne sürmüştür. Örneğin, Gordon Allport’un listesi 4.000 kişilik özelliği içeriyordu, Raymond Cattell 16 kişilik faktörüne sahipti ve Hans Eysenck üç faktörlü bir teori sundu.

Birçok araştırmacı, Cattell’in teorisinin çok karmaşık, Eysenck’in teorisinin ise kapsamı açısından çok sınırlı olduğunu düşünüyordu. Sonuç olarak, Beş Büyük kişilik özellikleri ortaya çıktı ve kişiliğin yapı taşları olarak hizmet eden geniş özellikleri tanımlamak için kullanıldı.

Birçok araştırmacı, beş temel kişilik özelliği olduğuna dair inancı destekliyor. Bu teoriye dair kanıtlar psikolojide yıllardır artmaktadır. D. W. Fiske’nin (1949) araştırmalarıyla başlayan ve daha sonra Norman (1967), Smith (1967), Goldberg (1981) ve McCrae & Costa (1987) tarafından geliştirilen bu teori giderek güçlenmiştir.

Bu bölüm, Beş Büyük kişilik özelliklerinin ortaya çıkışını ve bu modelin psikolojideki yerini anlamak için önemlidir. Aşağıda, bu önemli kişilik teorisinin gelişiminde rol oynayan araştırmacılardan bazılarını daha yakından inceleyeceğiz.

Kişilik Özelliklerinin Beş Faktörü

Beş temel kişilik özelliğinin her biri, iki uç nokta arasındaki bir aralığı temsil ettiğini unutmamak önemlidir. Örneğin, dışadönüklük aşırı dışadönüklük ile aşırı içedönüklük arasındaki bir sürekliliği gösterir. Gerçek dünyada, çoğu insan bu uç noktaların bir yerinde yer alır.

Bu temel kişilik özelliklerini destekleyen önemli miktarda literatür bulunmasına rağmen, araştırmacılar her bir boyut için tam olarak aynı etiketlerde anlaşmazlar. Bununla birlikte, bu beş özellik genellikle aşağıdaki şekilde tanımlanır:

Deneyime Açıklık (Openness to Experience)

Beş kişilik özelliği arasında, Deneyime Açıklık (Openness to Experience) hayal gücü ve kavrayışı en fazla vurgulayan özelliktir. Yüksek deneyime açıklığa sahip insanlar genellikle geniş bir ilgi alanına sahiptir. Dünya ve diğer insanlar hakkında meraklıdırlar, yeni şeyler öğrenmeye ve yeni deneyimler yaşamaya isteklidirler.

Yüksek deneyime açıklığa sahip insanlar ayrıca daha maceracı ve yaratıcı olma eğilimindedirler. Tersine, bu kişilik özelliği düşük olan kişiler genellikle daha gelenekseldir ve soyut düşünceyle mücadele edebilirler.

Yüksek Deneyime Açıklık

 • Çok yaratıcıdır.
 • Yeni şeyler denemeye açıktır.
 • Yeni zorluklarla mücadele etmeye odaklanır.
 • Soyut kavramlar hakkında düşünmekten mutlu olur.

Düşük Deneyime Açıklık

 • Değişimden hoşlanmaz.
 • Yeni şeylerden zevk almaz.
 • Yeni fikirlere karşı direnç gösterir.
 • Çok hayalperest değildir.
 • Soyut veya teorik kavramları sevmez.

Titizlik (Conscientiousness)

Kişilik özelliklerinin her biri arasında, Titizlik, yüksek düzeyde düşüncelilik, dürtü kontrolü ve hedef odaklı davranışlarla tanımlanır. Yüksek titizliğe sahip insanlar genellikle organize ve detaylara dikkat ederler. Önceden plan yaparlar, davranışlarının başkalarını nasıl etkileyeceğini düşünürler ve teslim tarihlerine dikkat ederler.

Bu temel kişilik özelliğinde daha düşük puan alan biri daha az yapılandırılmış ve daha az organize olmuştur. İşleri tamamlamak için erteleyebilir, hatta bazen teslim tarihlerini tamamen kaçırabilir.

Yüksek Titizlik

 • Hazırlanmak için zaman harcar.
 • Önemli görevleri hemen tamamlar.
 • Detaylara dikkat eder.
 • Belirli bir programa sahip olmaktan hoşlanır.

Düşük Titizlik

 • Düzen ve programlardan hoşlanmaz.
 • Dağınıklık yaratır ve eşyalara iyi bakmaz.
 • Eşyaları geri vermekte veya ait oldukları yere koymakta başarısız olur.
 • Önemli görevleri erteler.
 • Gerekli veya atanan görevleri tamamlamayı başaramaz.

Dışadönüklük (Extraversion)

Dışadönüklük (Extroversion), heyecan arayışı, sosyallik, konuşkanlık, kendinden eminlik ve yüksek düzeyde duygusal ifade ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Yüksek dışadönüklüğe sahip insanlar dışa dönük ve sosyal durumlarda enerji kazanma eğilimindedirler. Başkalarının yanında olmak, kendilerini enerjik ve heyecanlı hissetmelerine yardımcı olur.

Bu kişilik özelliği düşük olan veya içe dönük olan kişiler ise genellikle daha çekingendirler. Sosyal ortamlarda harcayacak daha az enerjileri vardır ve sosyal etkinlikler bunları yoran olabilir. İçe dönük insanlar, kendilerini “yeniden şarj etmek” için genellikle bir süre yalnızlık ve sessizliğe ihtiyaç duyarlar.

Yüksek Dışadönüklük

 • Dikkat çekmeyi sever.
 • Sohbete başlamayı sever.
 • Yeni insanlarla tanışmaktan zevk alır.
 • Geniş bir sosyal çevresi, arkadaşı ve tanıdığı vardır.
 • Yeni arkadaş edinmekte zorlanmaz.
 • Başkalarının yanında olduğunda enerji dolu hisseder.
 • Düşünmeden önce konuşur.

Düşük Dışadönüklük

 • Yalnızlığı tercih eder.
 • Çok fazla sosyalleşmek zorunda kalınca kendini yorgun hisseder.
 • Sohbete başlamayı zor bulur.
 • Sıradan sohbetlerden hoşlanmaz.
 • Konuşmadan önce dikkatlice düşünür.
 • Dikkat çekmeyi sevmez.

Kabul Edicilik (Agreeableness)

Kabul Edicilik kişilik özelliği, güven, fedakarlık, nezaket, sevgi ve diğer sosyal davranışlar gibi nitelikleri içerir. Yüksek kabul ediciliğe sahip insanlar daha işbirlikçi olma eğilimindedirken, bu kişilik özelliği düşük olan kişiler daha rekabetçi ve hatta bazen manipülatif olma eğilimindedir.

Yüksek Kabul Edicilik

 • Diğer insanlara karşı büyük ilgi duyar.
 • Başkalarını önemser.
 • Empati ve başkalarına karşı ilgi duyar.
 • Diğer insanların mutluluğuna yardım etmekten ve katkıda bulunmaktan zevk alır.
 • Yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder.

Düşük Kabul Edicilik

 • Diğer insanlarla pek ilgilenmez.
 • Başkalarının nasıl hissettiği umurunda değildir.
 • Başkalarının sorunlarıyla pek ilgilenmez.
 • Başkalarına hakaret eder ve onları küçümser.
 • İstediğini elde etmek için başkalarını manipüle eder.

Nevrozizm (Neuroticism)

Nevrozizm, üzüntü, durgunluk ve duygusal dengesizlik ile karakterize edilen bir kişilik özelliğidir. Yüksek nevrozüme sahip kişiler, ruh hali değişimleri, kaygı, sinirlilik ve üzüntü yaşamaya eğilimlidir. Bu kişilik özelliği düşük olan kişiler ise daha dengeli ve duygusal olarak daha dayanıklı olma eğilimindedir.

Yüksek Nevrozizm

 • Çok fazla stres yaşar.
 • Birçok farklı şey hakkında endişelenir.
 • Kolayca üzülür.
 • Dramatik ruh hali değişimleri yaşar.
 • Kaygı hisseder.
 • Stresli olaylardan sonra toparlanmakta zorlanır.

Düşük Nevrozizm

 • Duygusal olarak dengelidir.
 • Stresle iyi başa çıkar.
 • Nadiren kendini üzgün veya depresif hisseder.
 • Çok fazla endişelenmez.
 • Çok rahattır.

Beş Büyük Kişilik Özelliğini Nasıl Kullanabiliriz?

Bu beş temel kişilik özelliğinin her biri için spektrumdaki konumunuz, daha ikincil kişilik özelliklerine sahip olma olasılığınızın daha yüksek veya daha düşük olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir. Bu diğer özellikler genellikle iki kategoriye ayrılır: olumlu kişilik özellikleri ve olumsuz kişilik özellikleri.

Olumlu Kişilik Özellikleri:

Olumlu kişilik özellikleri, sahip olunması faydalı olabilecek özelliklerdir. Bu özellikler, daha iyi bir insan olmanıza yardımcı olabilir veya hayatınızda karşılaşabileceğiniz zorluklarla başa çıkmayı kolaylaştırabilir. Olumlu olarak kabul edilen kişilik özellikleri şunları içerir:

 • Uyumlu
 • Hırslı
 • Düşünceli
 • İşbirlikçi
 • Sevecen
 • Zarif
 • Mütevazı
 • Kavrayışlı
 • Objektif
 • İyimser
 • Saygılı
 • Dengeli
 • Titiz
 • Çok yönlü

Olumsuz Kişilik Özellikleri:

Olumsuz kişilik özellikleri, yararlı olmaktan çok zararlı olabilecek özelliklerdir. Bunlar, hayatınızda sizi geri çekebilecek veya başkalarıyla ilişkilerinizi zedeleyebilecek özelliklerdir. (Aynı zamanda kişisel gelişim için üzerinde durulması gereken iyi özelliklerdir.) Olumsuz kategoriye giren kişilik özellikleri şunları içerir:

 • Saldırgan
 • Kibirli
 • Soğuk
 • Aldatıcı
 • Bencil
 • Mesafeli
 • Hoşgörüsüz
 • Yargılayıcı
 • Durgun
 • İhmalci
 • Kibirli
 • Kendini beğenmiş
 • Güvenilmez
 • İçe dönük

Örneğin, deneyime açıklığa yüksek puan alırsanız, yaratıcılık gibi olumlu bir kişilik özelliğine sahip olma olasılığınız daha yüksektir. Deneyime açıklığa düşük puan alırsanız, hayal gücü olmayan olumsuz bir kişilik özelliğine sahip olma olasılığınız daha yüksek olabilir.

Temel Kişilik Özelliklerinin Evrenselliği

McCrae ve meslektaşları, Beş Büyük Kişilik Özelliğinin şaşırtıcı derecede evrensel olduğunu buldular. 50’den fazla farklı kültürden insanları inceleyen bir çalışma, bu beş boyutun kişiliği doğru bir şekilde tanımlamak için kullanılabileceğini ortaya koydu.

Bu araştırmaya dayanarak, birçok psikolog artık beş kişilik boyutunun yalnızca evrensel olmadığına, aynı zamanda biyolojik kökenlere sahip olduğuna da inanıyor. Psikolog David Buss, bu beş temel kişilik özelliği için evrimsel bir açıklama önermiş ve bunların sosyal çevremizi şekillendiren en önemli nitelikleri temsil ettiğini öne sürmüştür.

Kişilik Özelliklerini Etkileyen Faktörler

Araştırmalar, hem biyolojik hem de çevresel etkilerin kişiliklerimizi şekillendirmede rol oynadığını öne sürmektedir. İkiz çalışmaları, doğanın ve yetiştirilmenin her beş kişilik özelliğinin gelişiminde rol oynadığını göstermektedir.

Beş özelliğin genetik ve çevresel temellerini inceleyen bir çalışma, 123 çift özdeş ikiz ve 127 çift tek yumurta ikizi inceledi. Bulgular, her bir kişilik özelliğinin kalıtımının dışadönüklük için %53, uyumluluk için %41, titizlik için %44, nevrotizm için %41 ve deneyime açıklık için %61 olduğunu göstermektedir.

Longitudinal çalışmalar ayrıca, bu büyük beş kişilik özelliğinin yetişkinlik boyunca nispeten istikrarlı olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Çalışma çağındaki yetişkinler üzerinde yapılan dört yıllık bir çalışma, kişiliklerin olumsuz yaşam olayları sonucunda çok az değiştiğini ortaya koymuştur.

Araştırmalar, olgunlaşmanın beş kişilik özelliği üzerinde bir etkisi olabileceğini göstermektedir. İnsanlar yaşlandıkça, daha az dışadönük, daha az nevrotik ve deneyime daha az açık olma eğilimindedirler. Öte yandan, uyumluluk ve titizlik, insanlar yaşlandıkça artma eğilimindedir.

Son Söz

Unutmayın ki davranış, kişinin temel kişiliği ile durumsal değişkenlerin etkileşimini içerir. Kişinin içinde bulunduğu durum, tepki verme biçiminde rol oynar. Ancak çoğu durumda insanlar, temel kişilik özellikleriyle uyumlu tepkiler verirler.

Beş Büyük Kişilik Özelliği, kişiliğin geniş alanlarını temsil eder. Ancak kişilik aynı zamanda karmaşık ve çeşitlidir. Bu nedenle, bir kişi bu kişilik özelliklerinin birçoğunda davranışlar sergileyebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu